مقالات بهینه سازی ساختمان

مميزی انرژی در شهرک مسکونی ولی عصر (عج) کارخانه چوب و کاغذ ايران(چوکا)

مميزی انرژی در شهرک مسکونی  ولی عصر (عج) کارخانه چوب و کاغذ ايران(چوکا)


بخش مكانيك
سالم بعنونی، جلال برجی زاده
شركت مهندسي آسياوات -  گروه تحقيق و پژوهش
info@asiawatt.com 

لوله هاي خورشيدي (SUN PIPE) در مدارس

ازآنجائيكه استفاده از نور طبيعي خورشيد در صنعت ساختمان‌سازي جزو فاكتورهاي اصلي است و لذا شركت مونودرافت (Monodraught) انگليس لوله‌هاي آلومينيمي آينه‌اي را طراحي و به توليد انبوه رسانده كه اين لوله‌ها بدون آنكه حرارت ناشي از خورشيد را از آسمان و يا از سقف به داخل منتقل كند، نور خورشيد را به داخل ساختمان هدايت مي‌نمايد.

مديريت انرژي در شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان


مديريت انرژي در شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان

سالم بعنوني1 ـ علي محمد ميرشمس2 ـ امير شاه‌پسندي3 ـ امير حسين افضل القوم4
شركت مهندسي آسياوات _  گروه تحقيق و پژوهش
info@asiawatt.com
تلفن: 88778014-021

استفاده از انرژي خورشيدي و ساير انرژي‌هاي تجديدپذير در ساختمان


استفاده از انرژي خورشيدي و ساير انرژي‌هاي تجديدپذير در ساختمان

محمدمهدي دهاقين1_ علي محمد ميرشمس2_ سالم بعنوني3
شركت مهندسي آسياوات _  گروه تحقيق و پژوهش
info@asiawatt.com
تلفن: 88778014-021

چكيده:

روش های کاهش مصرف انرژی در ساختمان

افزو‌ن‌بر محدودیت منابع انرژی محدودیت‌های دیگری همچون منابع محدود مالی، چالشی بر سر راه توسعه بخش انرژی در کشور است. افزایش جمعیت و توسعه صنعت روز به روز نیاز به مصرف انرژی را در کشور بیشتر می‌کند.وجود محدودیت‌های انرژی در جهان و درپی آن در ایران، اهمیت صرفه‌جویی انرژی را بیش از پیش روشن می‌سازد. افزو‌ن‌بر محدودیت منابع انرژی محدودیت‌های دیگری همچون منابع محدود مالی، چالشی بر سر راه توسعه بخش انرژی در کشور است. افزایش جمعیت و توسعه صنعت روز به روز نیاز به مصرف انرژی را در کشور بیشتر می‌کند.

بهینه سازی انرژی

اهمیت این بحث در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ زمانی که تقاضا برای عرضه ذخایر نفتی و انرژی ناشی از آن افزایش چشمگیری یافت روشن شد. توجه به این موضوع که منابع سوخت فسیلی محدود و روبه کاهش هستند مسئولین را به فکر یافتن روش‌هایی جهت استفاده بهینه از انرژی انداخت. به طور کلی روش‌های گوناگونی برای حفظ منابع انرژی وجود دارد. معمول‌ترین روش صرفه‌جویی می‌باشد که از طریق فرهنگ سازی میسر است.