حمایت از طرحهای بهینه سازی

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت به عنوان دبيرخانه سوخت و احتراق ماده 14 قانون اصلاح الگوي مصرف (1770) از پروژه‌هاي بهينه‌سازي در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده فوق‌الذكر حمايت مي‌نمايد.

  ارايه طرح پيشنهادي در قالب آيين‌نامه اجرايي اجراي ماده 14 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

لذا متقاضيان مي‌توانند طرح‌هاي خود را با تكميل فرم پيشنهاد اوليه مندرج در ذيل را تكميل و  با دو فرمت فيزيكي و الكترونيكي شامل فايل Word فرم، با توجه به شرايط زير به دبيرخانه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با ذكر قالب ارايه طرح در نامه رويي و روي پاكت ارسال نمايند:
1- طرح‌هاي پيشنهادي مي‌بايست كاملاً در قالب آيين‌نامه اجرايي ماده 14 قانون اصلاح الگوي مصرف ارايه گردند.
2- پذيرش طرح‌ها براساس نظر كارگروه سوخت و احتراق آيين‌نامه فوق خواهد بود.

آدرس: تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941
تلفن تماس: 6-88604760

  ارايه طرح پيشنهادي درقالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (بند "ق" تبصره "2" قانون بودجه سال 1393)
شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت به عنوان نماينده وزارت نفت از پروژه‌هاي بهينه‌سازي در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حمايت مي‌نمايد.
لذا متقاضيان (سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي) مي‌توانند طرح‌هاي خود را با تكميل فرم پيشنهاد اوليه مندرج در ذيل را تكميل و  با دو فرمت فيزيكي و الكترونيكي شامل فايل Word فرم، با توجه به شرايط زير به دبيرخانه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با ذكر قالب ارايه طرح در نامه رويي و روي پاكت ارسال نمايند:
1- سرمايه‌گذار مي‌بايست توان سرمايه‌گذاري، اجرا و بهره‌برداري طرح را داشته باشد.
2- بازپرداخت فقط از محل صرفه‌جويي حاصل شده پس از اجرا و بهره‌برداري، پرداخت خواهد شد و قبل از زمان بهره‌برداري هيچ مبلغي از سوي شركت ملي نفت ايران در قالب اين طرح پرداخت نخواهد شد.
3- حمايت از اين طرح‌ها به هيچ وجه شامل طرح‌هاي نيمه كاره و اجراشده، نمي‌باشد.

آدرس: تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941
تلفن تماس: 6-88604760

 
 دريافت فرم ارايه پيشنهاد اوليه + دستورالعمل تكميل كاربرگ پيشنهاد اوليه
دريافت فايل پرسش‌هاي متداول در زمينه حمايت از طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي

پرسش‌هاي متداول مطرح شده در زمينه حمايت از طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي
1- نحوه حمايت شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت از پروژه‌هايي كه در قالب بند "ق"تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و ماده 14 قانون اصلاح الگوي مصرف ارايه مي‌شود چگونه است؟
***طرح‌ها و پروژه‌هاي ارائه شده در دو قالب متفاوت قابل ارائه هستند و به تبع آن حمايت شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز به دو صورت قابل انجام است:
الف) طرح‌هايي كه براي استفاده از ظرفيت ماده 14 قانون اصلاح الگوي مصرف ارائه شده‌اند:
اين طرح‌ها به منظور ترغيب مصرف‌كنندگان به استفاده از تجهيزات، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي كمتر از سوي مصرف‌كنندگان انرژي ارائه مي‌شود؛ مي‌توانند از تسهيلات مالي كه از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف، بودجه سنواتي و منابع داخلي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تأمين مي‌گردد، استفاده نمايند. مقدار تسهيلات مالي توسط شوراي عالي انرژي تعيين مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي ماده (14)‌ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي به شماره 165163/ت 49206 هـ در تاريخ 28 دي‌ماه 1392 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
ب) طرح‌هايي كه براي استفاده از ظرفيت بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 ارائه شده‌اند:
مطابق قانون به منظور اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي‌بر)، حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از CNG (با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه‌هاي اصلي بين شهري) و توليد خودروهاي كم مصرف؛ وزارت نفت مي‌تواند با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرار داد منعقد نمايد.
در اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري از سوي پيشنهاد دهنده طرح انجام شده و تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌ها به عهده دولت مي‌باشد. بنابراين بازپرداخت فرع سرمايه‌گذاري بر عهده مشتري اجراي طرح است.

2- منظور از منابع اعتباري، وجوه اداره شده و قراردادهاي بيع متقابل كه در اطلاعيه فرم ارايه پيشنهاد اوليه عنوان شده چيست؟
*** منظور از منابع اعتباري وجوه اداره شده، اعتباراتي است كه از سوي صاحبان وجه (در اينجا وزارت نفت) نزد بانك توديع مي‌شوند و به منظور مصارف معين كه توسط صاحبان وجه اعلام مي‌گردد، به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي قرار مي‌گيرد. اين وجوه عمدتاً بصورت يارانه و با كاهش سود و كارمزد تسهيلات پرداختي، در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.
منظور از قرارداد بيع متقابل قراردادي است كه به موجب آن سرمايه‌گذاري توسط پيشنهاد دهنده طرح انجام مي‌شود و دولت مطابق بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 متعهد به بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌هاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌نمايد. بنابراين بازپرداخت فرع سرمايه‌گذاري (شامل هزينه‌هاي مالي، سود و ...) بر عهده مشتري اجراي طرح يا پروژه مي‌باشد.

3- معيارها و نحوه ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌ها چيست؟
*** معيارهاي مورد نظر در بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها بطور كلي يكسان نمي‌باشد و شامل مواردي نظير امكان‌پذير بودن و اجرايي بودن طرح، نرخ بازگشت داخلي طرح (IRR)، ارزش حال سرمايه (NPV)، وجود يا عدم وجود قبلي طرح و .... مي‌باشد. نحوه ارزيابي طرح‌ها به اين شكل است كه پس از دريافت طرح در دبيرخانه ايجاد شده در شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، طرح با حفظ كامل محرمانه بودن به بخش‌هاي داخلي يا خارجي ارزيابي كننده طرح ارسال شده و پس از بررسي فني، اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي، مالي و بازرگاني و ريسك رد يا قبول شده و نتيجه جهت اقدام بعدي به پيشنهاد دهنده طرح اعلام مي‌گردد.
روند بررسي به گونه‌اي خواهد بود كه پيشنهاد دهنده طرح با دريافت كد ثبت طرح در دبيرخانه بتواند هر لحظه از وضعيت طرح خود اطلاع داشته باشد.

4- پروژه‌ها و طرح‌هاي بهينه‌سازي در بخش‌هاي مختلف صنعت، حمل و نقل، كشاورزي، ساختمان و .... بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد تا مورد تأييد قرار بگيرد؟
*** ويژگي‌هاي اصلي طرح شامل اجرايي بودن، ايجاد صرفه‌جويي انرژي و نيز ارائه روش اثبات براي صرفه‌جويي انرژي ادعا شده مي‌باشد. ساير ويژگي‌هاي مورد نظر در فرم ارايه پيشنهاد اوليه آمده است.
تكميل كمي، كيفي و دقيق اين فرم كمك شاياني به قبولي طرح ارسال شده خواهد بود.

5- ميزان صرفه‌جويي انرژي پروژه‌ها و سود و زيان مجريان طرح‌ها به چه صورت برآورد مي‌شود و چه تضميني براي بازگشت سرمايه براي سرمايه‌گذاران وجود دارد؟
*** ميزان صرفه‌جويي انرژي پروژه‌ها و طرح‌ها بر اساس روش‌هاي متداول و مورد قبول بين‌المللي براي اندازه‌گيري و صحه‌گذاري ميزان صرفه‌جويي انرژي موسوم به  M&V (Monitoring & Verification)  و توسط شركت‌هاي بازرسي تعيين و تاييد مي‌گردد. علاقه‌مندان مي‌توانند براي آشنايي بيشتر با پروتكل بين‌المللي اندازه‌گيري و صحه‌گذاري عملكرد، متن ترجمه شده اين پروتكل را از بخش پروتكل‌ها در صفحه اصلي سايت شركت بهينه‌سازي دريافت نمايند. تضمين بازگشت اصل سرمايه به سرمايه‌گذار توسط دولت ارائه مي‌شود و سرمايه‌گذار مي‌بايست تضامين لازم جهت بازگشت فرع سرمايه‌گذاري خود را از مشتري اجراي پروژه اخذ نمايد.

 

موضوعات مقاله

اتصال نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی به شبکه سراسری

بیمه مشترکان برق و گاز در بودجه ۹۷

اخذ گواهینامه پایه 2 در رشته بهینه سازی انرژي و تمديد گواهينامه رشته توليد نيرو از سازمان برنامه و بودجه

طبق اعلام سازمان برناه و بودجه ، شركت مهندسي آسياوات موفق به اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت مشاوره در

تكميل فرم جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي پروژه تدوين استاندارد مصرف انرژي در صنعت مس

دکتر سبوحی :مصرف انرژی در کشور نیازمند مدیریت است

افزایش تعرفه‌های گمرکی پنل‌ها و تاثیر آن بر صنعت تجدیدپذیر‌ها

شرکت ملی نفت آماده تکرار تحریم‌ها نمی‌شود

پلاتس به نقل از معامله‌‌گران، کارگزاران و مالکان کشتی نوشت: در صورت وضع مجدد تحریم‌هایی که صنعت ن

تفاهم نامه خريد برق از مصرف كنندگان خود تامين در ماههاي گرم سال

تفاهم نامه خريد برق از مصرف كنندگان خود تامين در ماههاي گرم سال  به پيوست مي باشد 

ساخت باتری مقاوم در برابر انفجار و آتش‌سوزی

این وسایل انرژی کافی برای راه انداختن وسایل الکترونیکی در خانه فراهم می کند اما در هیچ شرایطی آتش

استحصال سوخت های فسیلی باید آغاز شود/ ایران ظرفیت تامین برق تمیز کل منطقه را دارد

روز گذشته دانشگاه شریف میزبان کارافرین ایرانی موفق در خارج از کشور و یکی از شخصیت های اصلی مستند

بر خلاف عربستان، ایران مخالف افزایش قیمت نفت است

بهره برداری آزمایشی از سد آریوبرزن

مذاکرات دشوار در انتظار اوپک

به گزارش انرژی امروز، سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی پیش از اینکه برای حضور

تفاهم‌نامه ایران و ایتالیا برای جمع‌آوری فلر

به گزارش انرژی امروز، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت آنسالدو ایتالیا و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ش

برگزاری دومین همایش و نمایشگاه اینترسولار ایران

دومین همایش/ نمایشگاه اینترسولار ایران (ایران سولار)، با حضور شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی در ۳۰