الزامات گاز و پالایش و حذف درخواست برق در بودجه ۹۷

اخبار صنعت گاز

تبصره ۱۴ و ۱۵ لایحه بودجه ۹۷ بالاخره در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد اما با تغییراتی. در این تبصره بر لزوم حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی تاکید شده است و۲۳۰۰ میلیارد ریال نیز از محل منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی (۱۷۵۹۷۷ میلیارد ریال) به بیمه زنان سرپرست خانوار و بد‌سرپرست تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پالایش و نیروی «انرژی امروز»، بند «ب» تبصره ۱۴ نیز در مصوبه کمیسیون تلفیق، حذف شده است. در این بند آمده بود که «در سال ۱۳۹۷ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد»؛ این بند حذف شد.

از سوی دیگر بند ب تبصره ۱۵ نیز در این مصوبه، حذف شده است؛ در بند «ب» تبصره مذکور آمده بود که «نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد».

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، در تبصره ۱۴ لایحه بودجه تصویب شد که بر اساس بند «الف»، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطـوف کردن پرداخت یارانه نقدی بـه خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی‌یارانه ها تا مبلغ ۳۷۰هزار میلیارد ریال را مطابق جدول هزینه کند. جدول تبصره ۱۴ نیز در کمیسیون تلفیق هنگام تصویب، تغییراتی داشته و ریز هزینه‌ها مشخص شده است.

همچنین افزوده شد که «دولت موظف از نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی اقدام کند. افرادی که مایل به بررسی تراکنش های مالی خود و آزمون وسع آنها توسط دولت نیستند می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یکماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.

مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد».
 جدول تبصره ۱۴ در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ به مجلس

    جدول تبصره ۱۴ مصوب کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۷

    الزام شرکت‌های گاز و پالایش و پخش به واریز تمام وجوه عمومی برای پرداخت یارانه

    همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی، در بند «ج»، مصوب شد که « وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران موظف است كليه وجوه عمومي از جمله درآمد حاصل از فروش داخلي پنج (۵) فرآورده نفتي اصلي، سوخت هوايي و گاز طبيعي را از ابتداي سال ۱۳۹۷ به حساب متمركز ريالي و ارزي به نام خزانه‌داري كل كشور كه تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز کند. خزانه‌داري كل كشور، ماهانه سهم هدفمندي يارانه‌ها مربوط به شركت‌هاي مذكور را با اولويت نسبت به ساير تكاليف، از حساب‌هاي فوق‌الذكر برداشت مي‌کند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي يا عمومي است.

    بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به گونه‌ای عمل کند كه شركت ملي گاز ايران و شركت هاي گاز استاني و همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ابتداي سال ۱۳۹۷ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به كليه مشتركين را در اختيار داشته باشند.

    در بند «د» نیز مصوب شد که «آیين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر دو (۲) ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد».

    بر این اساس در لایحه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، پیش‌بینی شده است که ۴۰۳هزار و ۳۶۲ میلیارد ريال فرآورده نفتی در داخل کشور فروخته و ۷۹هزار و ۸۳۱ میلیارد ريال فرآورده نفتی صادر شود به گونه ای که منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ میلیارد ريال می‌رسد.

    همچنین درنظر گرفته شده که در سال ۱۳۹۷، ۱۷۵ هزار و ۹۷۷ میلیارد ريال گاز طبیعی در داخل کشور فروخته شود. بر این اساس میزان فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافت‌ها نیز به ۲۱۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد ريال می‌رسد و ۴۵میلیارد ريال نیز منابع حاصل از فروش آب است.

    از این رو باتوجه به درآمدها، ۸۴ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده شامل فرآورده‌های نفتی می‌شود. دو هزار و ۷۳۵ میلیارد ريال نیز مالیات بر ارزش افزوده در بخش CNG درنظر گرفته شده است.

    سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی نیز ۳۵ هزار و ۶۴۳ میلیارريال درنظر گرفته شده است. هزینه و کارمزد حمل و نقل، توزیع و فروش (کارمزد جایگاه‌ها) فرآورده‌های نفتی نیز به میزان ۷۲ هزار و ۸۱۶ میلیارد ريال درنظر گرفته شده است.

    هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی نیز ۸۰ هزار و ۷۳۰ میلیاردريال درنظر گرفته شد. به کارمزد جایگاه‌های CNG نیز۹هزار و ۲۰۰ میلیارد ريال تعلق گرفت. در این میان عوارض پرداختی گازرسانی CNG موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) سه هزار و ۳۱۲ میلیارد ريال درنظرگرفته شده است.
    درآمد شرکت‌های آبفا به خودشان می‌رسد

    هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی نیز ۲۱۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این درحالی است که کل هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور معادل ۲۴۷ هزار و ۹۴ میلیارد ریال بوده که در جدول تبصره ۱۴، زیان صنعت برق معادل ۳۴ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال لحاظ نشده است.

    میزان هزینه واردات برق  نیز پنج هزار و ۴۶۱ میلیارد ريال و هزینه کمک به شرکت‌های آب و فاضلاب نیز ۴۵ میلیارد ريال مصوب شد. بر این اساس میزان وجوه دریافتی از فروش آب برای حمایت از صنعت آب مجددا به شرکت‌های آب و فاضلاب برگشت داده می‌شود.
     واگذاری مازاد سهام توانیر به شهرداری‌ها بابت رد دیون

    اما در تبصره ۱۵ نیز شاهد تغییراتی هستیم. بر اساس حذف بند «ب» تبصره ۱۵ می‌بینیم که کمیسیون تلفیق با معافیت توانیر از پرداخت مالیات و سود سهام ابرازي در حوزه نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت‌هاي توزيع نيروي برق، مخالفت می‌کند.

    همچنین در بند «ج» این تبصره به توانیر تاکید شده است که سهام مازاد بر ۴۹ درصد خود را با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ و قوانین و مقررات نحوه واگذای سهام، واگذار کند.

    بر این اساس در بند «الف» تبصره ۱۵، آمده است که «۱- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

    ۲- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.

    ۳- شركتهاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برقآبي به مصرف برسانند».

    بند «ب» حذف شد.

    در بند «ج» نیز مصوب شد که «به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل و نه (۴۹) درصد شركت توانير در اين شركت ها را تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به بخش غيردولتي با اولويت شهرداري‌هاي كشور در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار کند».

موضوعات مقاله

شمارش معکوس مرگ تجدیدپذیرها به صدا درآمد

APPLIED COMBUSTION

Today’s world requires that undergraduate engineering education produce graduates having a broad

ساخت اولین ترانس روغنی با هسته ۳D در جهان

مدیرفروش یک شرکت تولیدی دانش‌بنیان از ساخت ترانس روغنی با هسته ۳D برای اولین بار در جهان خبر داد.

تاپیکو از شرکت‌های زیان‌ده و کوچک مقیاس خروج می‌کند

۶۰ درصد برق کشور در نیروگاه‌های خصوصی تولید می‌شود

به گزارش خبرانرژی، حمید چیت چیان، در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استاند

تولید خودروهای برقی در ایران خودرو طی ۴ سال آینده

نیروی برق

بیشتر نیروگاه‌های برق-آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد تامین می‌کنند

انرژی الکتریسیته زمین گرمایی چیست؟

ارتقاء راندمان عملكردي فن هاي دمنده هواي بويلر نيروگاه شازند با رويكرد كاهش مصرف انرژي

بیانیه پایانی اجلاس سران GECF

به گزارش انرژی امروز، متن کامل بیانیه پایانی چهارمین نشست سران کشورها و دولت‌های کشورهای عضو مجمع

بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در مجلس

تولید برق از ریل های قطار

به گزارش برق نیوز، شاید برای بسیاری از افراد این جریان هوا چیزی چندان عجیب و هیجان‌انگیزی نباشد،

10اقدام ضروری در راستای مدیریت درآمد

اگر در رابطه با مدیریت منابع مالی خود با مشکل مواجه هستید و به درستی نمی توانید آن را اداره کنید،

تجدیدپذیرها باعث صرفه‌جویی ۳۹۸ میلیون لیتری آب شدند

با حضور معاون اول رئیس جمهوری ،یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست افتتاح شد

به گزارش شانا، یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست لحظاتی پیش و با حضور اسحاق جهانگیری،