استانداردها

ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست

بیشتر

معرفي برچسب انرژي پنجره توسط شركت مهندسي آسياوات در سمينار بررسي نقشه شيشه هاي كم گسيل در كاهش مصرف انرژي ساختمان

به منظور آشنايي توليد كنندگان محصولات شيشه و پنجره با برچسب انرژي پنجره، نحوه عملكرد استاندارد 19795 در تعيين رتبه عملكرد انرژي پنجره ها در سمينار بررسي نقشه  شيشه هاي كم گسيل در كاهش مصرف انرژي ساختمانها كه در مورخه 1395/12/16 در مركز تحقيقات مسكن و شهر سازي برگزار گرديد ، معرفي و مورد بررسي قرار گرفت.

بیشتر

GENERAL STANDARD FOR SOIL POLLUTION CONTROL استاندارد كنترل آلودگي خاك

Cleaning up hydrocarbon based liquids and refined products release from pipelines,oil production units, Desalter plants, pumping Station, Tank farms and drilling operation in upstream part and other pollutants from oil and petrochemical refineries and above ground/ under ground storage tanks in down stream part of OGP industries,

بیشتر

دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده ( مولدهاي مقياس كوچك)

دستورالعمل اتصال  نیروگاه های مقیاس کوچک (منابع تولید پراکنده) به شبکه، مصوب شرکت توانیر به شرح فایل پیوست می باشد.

بیشتر

تعرفه هاي برق سال 95

اين تعرفه طي نامه شماره  95/27388/20/100 مورخ 1395/6/13ابلاغ گرديده است.

بیشتر

استاندارد خمیر و کاغذ

.

بیشتر

استاندارد آهن و فولاد

.

بیشتر

استاندارد پالایشگاه گاز

.

بیشتر

استاندارد آلومینیوم

.

بیشتر

استاندارد اوراق فشرده چوبی

.

بیشتر

استاندارد آهک

.

بیشتر

استاندارد پالایشگاه نفت

.

بیشتر

استاندارد صنعت پلاستیک

.

بیشتر

استاندارد صنعت تایر و تیوپ

.

بیشتر

استاندارد ریختگری چدن

.

بیشتر

استاندارد سیمان

.

بیشتر

استاندارد روغن موتور

.

بیشتر

استاندارد روغن نباتی

.

بیشتر

استاندارد صنعت پتروشیمی

.

بیشتر

استاندارد شیشه

.

بیشتر

Pages